سفارش-آنلاین-باقلوا

خوشمزه ترین باقلوا های جهان

باقلوا چیست؟ گونه‌ای شیرینی است که در بسیاری کشورها مانندایران،ترکیه، کشورهای آسیای میانه و قفقاز، برخی کشورهای عربی، یونان، قبرس، برخی مناطق روسیه به عنوان خوشمزه ترین باقلوا  تهیه می‌شود. باقلواشیرینی سنتی ترکان آسیای میانه نیز هست.به طور کلی مو ...