باقلوا ترکی یک شیرینی خاص و خوشمزه است که از لایه‌ های نازکی از تست فیلو، پر شده با خرد شده‌ ی مغزهای مختلف و با شکر یا عسل شیرین شده است.

باقلوا ترکی

باقلوا ترکی یک شیرینی خاص و خوشمزه است که از لایه‌ های نازکی از تست فیلو، پر شده با خرد شده‌ ی مغزهای مختلف و با شکر یا عسل شیرین شده است. این دسر در ترکیه و کشورهای دیگری از منطقه ی خاورمیانه و بالکان محبوب است. واژه ی "باقلوا" از واژه ی ترکی "باقلو ...