خمیر یوفکا

خمیر یوفکا

خمیر یوفکا یکی خمیر مخصوص برای کشور ترکیه است . این خمیر برای اولین بار در غذا های ترکی و در غذا ها و شیرینی های آن ها استفاده شد . در حال حاضر یوفکا در بسیاری از دسر ها و پیش غذاهای ترک مثل : پیراشکی ، بورک ، سمبوسه ، باقلوای ترکی ، شیرینی ناپلئونی ...