باقلوا پرچمی

باقلوا پرچمی یا سه رنگ قزوینی

باقلوای پرچمی قزوین باقلوا پرچمی قزوین، مهمترین سوغات استان قزوین است. این شیرینی یکی از خوشمزه‌ ترین باقلوا ها است که در قزوین تهیه می‌ شود. تنوع مزه در این شیرینی کوچک بیشتر از همتایان هم نامش در استان‌ های دیگر است. مواد اولیه باقلوای قزوین شامل ...