باقلوا-پرچمی-قزوین

باقلوا پرچمی یا سه رنگ قزوینی

باقلوای پرچمی مهمترین سوغات استان قزوین استان قزوین به عنوان یکی از قطب‌های گردشگری کشور هرساله پذیرای تعداد بسیار زیادی از هموطنان بود که هنگام برگشت با خود شیرینی باقلوای پرچمی قزوین را به عنوان سوغات تهیه کرده و برای آشنایان و اقوام هدیه می‌بردند ...